Dětská postýlka či postel aneb kam uložit miminko

Dr. Suad Wanna Nakamura, fyziolog z Bethesdy, referuje v časopise Western Medical Journal o výsledcích svého výzkumu, jehož tématem bylo vyřešení dilematu, jež by se dalo s trochou nadsázky pojmenovat doslova nerudovsky: "kam s ním?" Jde o vyřešení otázky, kam nejlépe uložit miminko ve věku do dvou let: do dětské postýlky, vyhovující normám, či vedle sebe do normální postele?

Nakamura argumentuje ve prospěch klasických dětských postýlek fakty, zjištěnými během průzkumu, provedeného v letech 1990-1997. V tomto období bylo zaznamenáno 515 úmrtí dětí do dvou let v posteli pro dospělé. Přímými příčinami úmrtí bylo nejčastěji zadušení či strangulace, zaviněné vklíněním hlavičky dítěte do konstrukce postele, téměř 25% úmrtí bylo způsobeno zalehnutím sourozencem či rodičem. Z údajů za období 1998-2000 lze vyčíst, že případů zalehnutí dítěte přibývá: z tohoto důvodu došlo již k 53,7% úmrtí (88 z 164 případů).

Existují však i opačné názory. Je známa hypotéza, že ponechání dítěte v matčině posteli má vliv na častější kojení, z čehož pro miminko vyplývá známý, jednoznačný prospěch. Nakamura ovšem argumentuje, že přece není problém postavit dětskou postýlku vedle postele matčiny a tak zajistit miminku prospěch z častého kojení spolu s omezením rizika zadušení.

Jiní zastánci společného spánku matky a dítěte na jednom lůžku tvrdí, že takový způsob je účinnou prevencí syndromu náhlého úmrtí dítěte (SIDS). Příčinou je prý odlišný rytmus spánku u dítěte a matky. Podle Nakamury je však takové tvrzení neprůkazné. Ba naopak: čtyřletá studie, provedená American Academy of Paediatrics, prokázala, že 47,1% případů SIDS (udušení či úmrtí z neznámé příčiny) nastalo právě v "dospělé" posteli.

Dalším rozšířeným názorem je, že pobyt ve společné posteli je pro miminko nebezpečný jen tehdy, je-li matka (či otec, pokud spí na jednom lůžku všichni tři) kuřák, piják či toxikoman. Objektivní statistické údaje však vliv těchto faktorů neprokazují.

Dr. Nakamura uznává, že rozhodnutí o místu spánku pro miminko je jednoznačně věcí rodičů. Přimlouvá se však za konzultaci s dětským lékařem, který by měl každého z rodičů upozornit na prokázaná rizika, související s ukládáním malého dítěte na běžné lůžko.

Podle Western Med. J. 2001 ;174:300 na www.ewjm.com